Thần kinh

Chuyên khoa NỘI THẦN KINH

 

Chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh về thần kinh.

BỘ NÃO:

» CHÓNG MẶT.

» RỐI LOẠN GIẤC NGỦ.

» ĐAU ĐẦU.

» ĐAU VAI GÁY.

» ĐAU HÔNG LƯNG.

» BỆNH LÝ MẠCH MÁU.

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG:

» PARKINSON.

» SLA.

ĐỘNG KINH ( CO GIẬT )

CÁC RỐI LOẠN KHÁC:

» THẦN KINH NGOẠI BIÊN.

» RỐI LOẠN LO ÂU.

CÁC BỆNH KHÁC:

» TEO CƠ.

» RUN TAY CHÂN.