Tiêu hoá
DẤU HIỆU CỦA BỆNH VIỆM ĐẠI TRÀNG CO THẮT

DẤU HIỆU CỦA BỆNH VIỆM ĐẠI TRÀNG CO THẮT

09/01/2020


Ở người bệnh viêm đại tràng co thắt, chức năng tiêu hóa của người bệnh bị ảnh hưởng rất lớn. Trong đó rối loạn tiêu hóa được xem là triệu chứng bệnh viêm đại tràng co thắt đặc trưng nhất.

Xem thêm