Đại hội công đoàn Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương - Nhiệm kỳ 2021-2023

15/04/2021 | 520 |
0 Đánh giá

Ngày 14/04, đại hội công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Dương Thị Thu Hồng – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế mong muốn bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chất lượng phục vụ người bệnh, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động.

Sau một buổi chiều làm việc tích cực, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo và khoa học, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương trước đại hội, công tác công đoàn nhiệm kỳ cũ và phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới 2021 - 2023.\

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận