Khoa Dược

Khoa Dược  thành lập năm 2015, trải qua nhiều năm hoạt động khoa Dược đã luôn hoàn thành tốt công việc cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện với thuốc đạt chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Cùng với sự lớn mạnh của bệnh viện, khoa Dược đã từng bước phát triển về chuyên môn và số lượng của nhân viên để luôn đáp ứng phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

Khoa Dược đi sâu phát triển về dược lâm sàng, thông tin thuốc nhằm hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao y tế trong bệnh viện. Cung cấp thông tin về thuốc mới, thuốc thu hồi, thuốc không đạt chất lượng và phản ứng có hại của thuốc để hỗ trợ công tác điều trị của bác sỹ và hướng dẫn, tư vấn bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả nhất.

Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, siêng học hỏi.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ sở góp phần nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng thuốc ngày càng hiệu quả hơn.

Là nơi thực tập của các trường y tế trong khu vực.

Hiện nay, toàn bệnh viện đã áp dụng hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến và mạng lưới nhân viên Dược xuống từng khoa lâm sàng.

Nhà thuốc khoa Dược là một trong những Nhà thuốc Bệnh viện đầu tiên xây dựng nhà thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”, với mục tiêu “Vì sức khỏe mọi người".

Những thành tích nổi bật:

- Hệ thống cảnh giác dược được thực hiện quy củ với nguồn thông tin về thuốc giả, thuốc bị đình chỉ lưu hành, rút số đăng ký rộng khắp đến từng khoa, phòng qua hệ thống thông tin điện tử nội bộ.

- Việc cấp phát thuốc BHYT tại khoa Dược được kiểm soát nghiêm ngặt từ việc ứng dụng hệ thống đọc mã vạch đến quy trình soạn thuốc - kiểm thuốc - giao thuốc để hạn chế đến mức thấp nhất việc nhầm lẫn trong cấp phát.

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

Khoa luôn chú trọng thực hiện triệt để những nhiệm vụ:

» Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác…

» Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu

» Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị

» Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

» Tổ chức pha chế thuốc dung ngoài sử dụng trong bệnh viện

» Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc

» Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện

Nghiên cứu khoa học:

» Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

» Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

» Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.