PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA

31/01/2020 | 2246 |
0 Đánh giá

Trước tình hình đã có công dân Việt Nam dương tính với ncov, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO ĐẾN NGƯỜI DÂN

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO VỚI NHỮNG NGƯỜI SẮP ĐẾN TRUNG QUỐC

KHUYẾN CÁO VỚI NHỮNG NGƯỜI VỪA  TỪ TRUNG QUỐC TRỞ VỀ

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm:

Bình luận