DANH MỤC LASA

09/05/2024 | 101 |
0 Đánh giá

Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 3 đối khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh. Kê đơn các thuốc LASA ghi chữ rõ ràng (Tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, đường dùng, chẩn đoán....) để tránh nhầm lẫn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận